IF är sponsor på Cykelmässan

Cyklingen är på frammarsch. Staten vill att det ska bli enklare för fler att cykla och många kommuner har satt upp ambitiösa mål. Bakom cykelns ökade popularitet står även livsstilstrender. När allt fler bryr sig om sin hälsa blir cykeln ett naturligt sätt att både pendla till jobbet och ta sig fram på fritiden. När fler förväntas cykla behöver både trafikregler och infrastruktur anpassas för att göra cyklingen säkrare. Cyklisten är idag den mest utsatta trafikantgruppen av alla då det numera är fler cyklister än bilister som skadas svårt på svenska vägar.

”Det behövs en egen nollvision för de oskyddade trafikanterna”, säger Irene Isaksson-Hellman, trafikforskare på If.

För oss på If är det viktigt att bidra med kunskap och idéer i samhällsdebatten. Därför har vi tagit fram tio enkla förslag om hur man kan göra det enklare och säkrare att cykla i städerna, som också underlättar för bilister och andra trafikanter. Med förslagen vill vi väcka tankar som kan leda till bättre trafikmiljö, bättre hälsa och bättre städer. Om du har synpunkter får du gärna uttrycka dem där vi finns i sociala medier.

Läs mer om våra förslag för säkrare cykling här https://www.if.se/om-if/if-i-samhallet/battre-cykling