VI SOM STÅR BAKOM SVERIGES CYKELMÄSSA

Svenska Cykelmässan arrangeras av mässarrangören BraMässor Sverige AB tillsammans med branschföreningen Cykelbranschen. Medarrangör är Cykelfrämjandet och mediepartner Bicycling, Allt om MTB och Cycling Plus.

BraMässor
BraMässor är en helt oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang. BraMässors affärsidé är att i egen regi, på uppdrag av eller i samarbete med olika branschföreningar, arrangera mässor, konferenser och andra evenemang i Sverige.
Läs mer om BraMässor här.

Cykelbranschen
Branschföreningen Cykelbranschen är föreningen för alla de som jobbar seriöst med cykel, vare sig man är återförsäljare, internethandlare eller leverantör. Cykelbranschen består idag av 17 st medlemsföretag som representerar Sveriges ledande varumärken inom cykel, vare sig det gäller försäljning eller tillverkning.

Cykelbranschen arbetar också för att påverka politiker och beslutsfattare att satsa på cykling och de strävar även för att cykeln skall få en högra status.
Läs mer om vår verksamhet här.

Sponsor 2018: IF

Cyklingen är på frammarsch. Staten vill att det ska bli enklare för fler att cykla och många kommuner har satt upp ambitiösa mål. Bakom cykelns ökade popularitet står även livsstilstrender. När allt fler bryr sig om sin hälsa blir cykeln ett naturligt sätt att både pendla till jobbet och ta sig fram på fritiden. När fler förväntas cykla behöver både trafikregler och infrastruktur anpassas för att göra cyklingen säkrare. Cyklisten är idag den mest utsatta trafikantgruppen av alla då det numera är fler cyklister än bilister som skadas svårt på svenska vägar.

”Det behövs en egen nollvision för de oskyddade trafikanterna”, säger Irene Isaksson-Hellman, trafikforskare på If.

För oss på If är det viktigt att bidra med kunskap och idéer i samhällsdebatten. Därför har vi tagit fram tio enkla förslag om hur man kan göra det enklare och säkrare att cykla i städerna, som också underlättar för bilister och andra trafikanter. Med förslagen vill vi väcka tankar som kan leda till bättre trafikmiljö, bättre hälsa och bättre städer. Om du har synpunkter får du gärna uttrycka dem där vi finns i sociala medier.

Läs mer om våra förslag för säkrare cykling här https://www.if.se/om-if/if-i-samhallet/battre-cykling